تردمیل باشگاهی Muscle Spirit KT8000

تردمیل باشگاهی ماسل اسپریت Muscle Spirit KT8000 موتوري با قدرت 3  اسب بخار دارد که تا وزن 200 تحمل مي کند. ابعاد تسمه تردميل 160*56 سانتی متر است که محدوده اجراي تمرينات را مشخص مي کند و کاربر تا نهايت سرعت 20 کيلومتر بر روي اين دستگاه دويدن را تجربه مي نمايد. مانيتور اين تردميل نمايشگر …

Continue reading "تردمیل باشگاهی Muscle Spirit KT8000" »

تردمیل آیرون مستر S3000

تردمیل آیرون مستر S3000 موتوري با قدرت 6 اسب بخار دارد که تا وزن 200 تحمل مي کند. ابعاد تسمه تردميل 161*61 سانتی متر است که محدوده اجراي تمرينات را مشخص مي کند و کاربر تا نهايت سرعت 20 کيلومتر بر روي اين دستگاه دويدن را تجربه مي نمايد. مانيتور اين تردميل نمايشگر سرعت، مسافت، …

Continue reading "تردمیل آیرون مستر S3000" »

تردمیل باشگاهی تاپ فرم 6300

تردمیل باشگاهی تاپ فرم 6300 موتوري با قدرت 4 اسب بخار دارد که تا وزن 180 تحمل مي کند. ابعاد تسمه تردميل 155*58 سانتی متر است که محدوده اجراي تمرينات را مشخص مي کند و کاربر تا نهايت سرعت 25 کيلومتر بر روي اين دستگاه دويدن را تجربه مي نمايد. مانيتور اين تردميل نمايشگر سرعت، مسافت، …

Continue reading "تردمیل باشگاهی تاپ فرم 6300" »